Mandala Bead Games - Home Page
Mandala Web Blog
Archive 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
Eckhart Tolle en de Power of Now

Verlichte geesten in ruimte en tijd hebben onze aandacht proberen te
richten op het zijn in het hier en het nu. De belangrijkste eigentijdse
profeet van het hier nu is Eckhart Tolle, een universeel spiritueel
leraar van formaat. Hij staat zelfs onbetwist op nummer 1 in de 100 Spiritual Power List van Watkins.

Zijn boeken (The Power of Now – Stilless Speaks – A New Earth) en zijn vele lezingen, meditaties en retaites (in real life en op video) vormen een eenvoudige en toegankelijke weg naar de verdieping van je eigen beleving van het zijn – in het hier en in het nu.

De belangrijkste belemmering voor deze verlichtende staat van zijn, is onze collectieve verslaving aan
de virtuele werkelijkheid in ons hoofd. Het recept voor de genezing van deze destuctieve verslaving is stillness. Door ons denken te verstillen, en de aandacht te richten op de zintuigelijke en lichamelijke werkelijkheid (die overal en altijd, hier en nu, in ons en om ons heen is), leren we te ontsnappen uit
het door ons zelf bedachte doolhof van onze mind.

Sinds zijn internet web classes met Oprah Winfrey in 2008 en de initiatie van Eckhart Tolle TV in 2009, heeft hij contacten gelegd en videos gepubliceerd met andere living luminaries (zie de Spiritual Power List van Watkins hieronder). Geleidelijk ontwikkelt er zich een netwerk van verlichte geesten
die het hier en nu bewustzijn belichamen en openbaren. Verder bepreekt hij regelmatig inspirerende spirituele boeken uit de multiculturele geschiedenis van de mensheid en vertaalt ze naar onze tijd.

Hier een wiki over Eckhart Tolle. Hier zijn de links naar naar zijn website en zijn videos.
Hier is een link naar een interview over zijn ontwaken. Hier is zijn visie op 2012.
Hier zijn de New Earth web classes van Eckhart Tolle en Oprah Winfrey.
Hier is een clip over de Flowering of Human Consciousness.
Hier is de Talks at Google : Eckhart Tolle in Conversation with Bradley Horowitz.
Hier een playlist met zeven videos van een retraite uit 2007 in denemarken.
Hier is nog de genoemde 100 Spiritual Power List van Watkins.
Er is ook een Mandala Web Meditatie pagina over ET.

 

Eckhart Tolle
Blog 2 - December 2012