Mandala Bead Games - Home Page
Mandala Web Blog
Blog 7 - Januarie 2013
Neurofeedback en The Mind Connection.

Neurofeedback is een technologie waarbij de hensengolf signalen van een gebruiker middels een aantal sensors op zijn hoofd, worden omgezet naar auditieve en visuele signalen. Via deze multimediale terug koppeling kan de gebruiker leren met zijn aandacht te navigeren naar wenselijke, ontspannende, vreugdevolle, inspirerende, creative, meditatieve en transfomerende staten van bewustzijn.

In mijn rol als mulitimedia kunstenaar en techno sjamaan
heb ik vanaf 1992 neurofeedback in mijn werk geintegreed.
De resultaten daarvan openbaarden zich op overweldigende wijze
eind mei 1994 tijdens mijn eerste Chakra Mandala Performances.
Die werden opslag een ware media hype onder de naam Mind Painting.

Dit event leide onder meer tot mijn involvement bij het Alpha
Learning Institute en tot de oprichting van The Mind Connection
in juni 1995. Sindsdien heb ik vele neurofeedback performances
en presentaties gegeven op allerlei boeiende locaties.

The Mind Connection is nu al meer dan zeventien jaar betrokken
bij de ontwikkeling van neurofeedback. Dit proces resulteerde onder
meer in de ontwikkeling van onze eigen twee kanaals neurofeedback
eeg hardware die werkt via drie plak sensoren op het hoofd.

Met onze eigen analyse software zijn er vele aandacht spel en
training applicaties gerealiseerd. De MindSurfer neurofeedback
eXPerience
is vaak gepresenteerd op verschillende locaties en
bij allerlei evenementen. Ook werd er samengewerkt met een
aantal andere bedrijven en verschillende onderwijs instellingen.

Sinds 2005 heb ik vele avonturen beleeft met Carlos Tapioca.
Dat is de avatar waarmee ik mij presenteer in de wonderlijke
droomwereld van Second Life. In InnerLife Cisseps heb ik daar
mijn eigen neurofeedback omgeving gecomponeerd.

Via de MindSurfer en onze neurofeedack engine heb ik er
diverse live demonstraties en performances gepresenteerd.
Een aantal voorbeelden daarvan zie je in de playlist hier naast.
Meer informatie is er op de Second Life eXPerience pagina's in
het Mandala Web. Zie ook de clips op de Mandala Vision pagina.

Om economische redenen waren de activiteiten van The Mind Connection
geleidelijk en tijdelijk naar de achtergrond geschoven, ten gunste van andere
multimedia projecten. Nieuwe extere ontwikkelingen in de neurofeedback markt,
resulteerden in een aantal gebruikers vriendelijkere hardware alternatieven
voor de MindSurfer. Met name de MindWave headset van NeuroSky en de
Emotiv Epoc headset, zijn eenvoudig aan te passen aan de actuele software,
en de game en trainings applicaties van The Mind Connection.

In 2012 is de basis gelegd voor een energieke heropleving van onze neurofeedback activiteiten.
Nu aan het begin van 2013 is de focus gericht op het afwerken van de R&D resultaten naar verkoopbare producten en diensten voor potentiele doelgroepen. Op het verloop van dit openbarings proces kom ik terug in een van de volgende blogs.

In de volgende blog zal ik het Mind Connection Multi Media Platform bespreken.
Daarna volg de StateSurfer Stillness eXPerience en de DreamTime Awakening blog.
Dit is een inspirerend en facinerend interactief aandacht training en meditatie spel.

Hier is een wiki over neurofeedback.
Hier is een link naar de nieuwe Mind Connection website die nog in ontwikkeling is.
Hier is een link naar de headset van NeuroSky. Hier is een link naar de Emotiv Epoc headset.


NeuroSky MindWave headset
The Mind Connection
Archive 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11