Mandala Bead Games - Home Page
Mandala Web Blog
Blog 8 - Januarie 2013
Het Mind Connection Multi Media Platform.

In de loop der tijd ontwikkelde zich het Mind Connection
Multi Media Platform
. Dit modulaire research en development
platform bestaat uit drie zelfstandige elementen, die samen
werken om een multimediale neurofeeback omgeving te creëren.
Het platform kan gebruikt worden voor meditatieve, creatieve,
therapeutische, educatieve en recreatieve doeleinden.

1 – De StateService en de StateMonitor.
De StateService verwerkt de hersengolf signalen van de
MindSurfer en van de NeuroSky MindWave headset en ook
van reeds opgenomen hersengolf bestanden uit de database.
Met de StateMonitor kan de werking van de StateService
worden ingesteld, en worden de hersengolf signalen zichbaar gemaakt via een aantal grafieken.
Verder zijn en een aantal plugins ontwikkeld waarmee onder meer Director, Virtools en Second Life via hersengolven kunnen worden aangestuurd. Met de StateMonitor kunnen een aantal presets van aandacht game en training protocollen worden gekozen en kunnen er nieuwe protocollen worden gedefinieerd.

2 – De StateSound Composer.
Met de Sound Engine kunnen acht individuele geluids kanalen met ieder vier verschillende geluidseffecten aangestuurd worden door de geanaliseerde hersengolf protocollen van de StateService. Deze protocollen kunnen ook worden gebruikt om er MIDI geluid en muziek composities mee aan te sturen. Het potentiel van deze neurofeedback sound engine is nog grotendeels onontgonnen gebied. Het is een teritorium dat ik in de nabije toetomst hoop te verkennen en te vertalen naar facinerende en interactieve klank sferen.

3 – De StateVision Composer.
Met de 3D Engine kunnen realtime 3D animaties gecomponeerd
en aangestuurd worden middels een aantal hersengolf protocollen.
Je kunt onder andere objecten, beelden en cameras animeren,
kleuren mengen en een light show besturen, en dit alles
met je eigen State of Mind.

Met deze applicatie kunnen ook muziek en andere geluiden
worden gebruikt om de gecomponeerd 3D werelden aan te sturen.
Het resutaat is een creatieve en profesionele 3D VJ installatie. Daarmee heb ik een aantal swingende
en ook meer meditatieve 3VJ composities gemaakt op muziek van derden. Bekijk de 3VJ Playlist voor
een overzicht. Enjoy the show :)

In blog 9 maken we kennis met de DreamTime Awakening. Dat is het eeste aandacht training en meditatie spel dat met het nieuwe Multi Media Platform van The Mind Connection gemaakt is.


Archive 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
The Mind Connection