Mandala Bead Games - Home Page
Stichting Synthese Studio Logo
Stichting Synthese Studio

Leven rond de millennium wende is een multidisciplinair -
multicultureel - multimedia avontuur. Spelenderwijs openen
zich de deuren naar een multidimensionele werkelijkheid.

De mensheid bevindt zich op de drempel naar het tijdperk van Synthese. Nieuwe wetenschappelijke inzichten en de daaruit voortvloeiende technologieen veranderen onze werkelijkheid. Globalisering en informatisering bewerkstelligen een groeiende diversiteit en complexiteit. Dit proces doet een dringend beroep op onze flexibiliteit en spoort ons aan tot het zoeken naar een nieuwe samenhang,
een hogere orde in de ogenschijnlijke chaos van het actuele gebeuren.

De Stichting Synthese Studio bevordert de integratie van de vier cultuur
elementen economie, kunst, wetenschap en religie door het organiseren en geven
van lezingen, workshops, cursussen, performances en universele vieringen en het
verzorgen van publikaties op het internet en op CD Rom.
Middels een aantal projecten wordt er gewerkt aan de creatieve, educatieve en
meditatieve toepassingen van Nieuwe Media zoals de PC, internet, virtual reality
en 'mind technologie'. Beleef het mee in 0G : Zero Gravity en bij Mosabyte.
Een multidisciplinair gezelschap van kunstenaars, docenten, technici,
onderzoekers en avonturiers ontwikkelen samen het Mandala Kralenspel.
Voor meer informtie mail naar synthese@mandalaweb.net.

Instituut voor Multidimensionele Integratie


Tarot : The World
Aarde
Water
Lucht
Vuur
Alchemie
Intro

Mandala Games
- Element masters
- Energy alchemy
- Services
- Performances
- Celebrations
- WWW games
 
DreamTime XP
Zero Gravity
- Mandala worlds
- Other worlds
 
Synthese Studio
- Alima dance
 
Digital Art Group
- Activities